IMG 5735

Težvelgia dieną ir naktį tavo akys į šiuos Namus, į vietą, apie kurią tu sakei: 'Ten gyvens mano vardas!' (1Kar 8, 29)

Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai - tai erdvė susitikti Kristų.

Namų tikslas - teikti visokeriopą dvasinę ir socialinę pagalbą šios pagalbos reikalingiems žmonėms.

Namų veikla grindžiama krikščioniškos pasaulėžiūros principu ir yra orientuota į šios pasaulėžiūros ugdymą ir puoselėjimą, ypač vertinant žmogaus orumą ir prigimtines jo teises.

Namų adresas:
Žeimenos g. 6, Kaunas
Telefonas: (8-37) 38 72 12

Visos Teisės Saugomos ©2010-2019    www.vargdieniu.lt