Klubas vienija sukūrusius šeimas ateitininkus ir tuos, kurie prijaučia ateitininkų pasaulėžiūrai – šeimas iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos ir ne tik. Ateitininkai siekia gyventi pagal šiuos principus: katalikiškumą, inteligentiškumą, visuomeniškumą, tautiškumą ir šeimyniškumą.

Šeimos renkasi kas antrą sekmadienį 12 val. į šv. Arkangelo Gabrieliaus ateitininkų šeimų klubą, o vaikučiai į "Angeliukų" klubą, jiems vyksta atskira programa, kuriai vadovauja ses. Onutė Vitkauskaitė MVS.

Veikla

Kiekvienas klubo narys pasiūlo susitikimo temą, pasikviečia lektorių ir įdomiai leidžią laiką. Organizuoja Advento ir Gavėnios rekolekcijas, vasaros stovyklą ir šventes: Trijų Karalių šventę vaikams ir Vasario 16-osios šventę vaikams ir tėvams atskirai.

Šeimų klubui vadovauja Lina Balčiūnienė, jai talkina ses. Onutė Vitkauskaitė MVS.

Telefonas pasiteiravimui 8 699 44459.

Apie mus daugiau sužinoti galite čia.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2019    www.vargdieniu.lt