Šv. Kryžiaus namų misija skamba labai paprastai – padėti žmonėms. Šiam tikslui Šv. Kryžiaus namų centre dirba nemažai savanorių ir darbuotojų, įvairių sričių profesionalų, kiekvieną dieną duris varsto įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonės. Visus juos čia atveda pagalbos, paramos šauksmas ar ieškojimas, kur „prisiglausti“. Vieni atvyksta padėti, kiti – kad jiems padėtų.

P1200519 2

Misija. Įvairius sunkumus patiriantiems žmonėms organizuoti ir teikti krikščioniškomis vertybėmis bei nuostatomis pagrįstą paramą.

Paskirtis. Švento Kryžiaus namai skirti socialiai remtiniems žmonėms, senjorams ir vaikams bei visiems žmonėms, kurie siekia įkūnyti krikščioniškas vertybes savo gyvenime ir visuomenėje.

Veiklos būdas. Savo veikla stengiamės įgyvendinti Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos steigėjo Pal. Jurgio Matulaičio šūkį „Nugalėk blogį gerumu".

Šv. Kryžiaus namuose dirba socialiniai darbuotojai, teisininkai, kunigai, vienuolės; derinama profesionali pagalba ir bendruomenės iniciatyva.

Kontaktai:

Adresas: S. Daukanto a. 1, Vilnius, LT – 001122
Įėjimas iš L. Stuokos – Gucevičiaus gatvės 4
Telefonas: 85 269 10 14
Mob. telefonas: 8 603 20195
El. paštas: 

 

Visos Teisės Saugomos ©2010-2021    www.vargdieniu.lt