Grupė „Šviesa" skirta labai sunkioje materialinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Ateinantys žmonės kartu skaito Šv. Raštą, jį apmąsto, dalinasi, meldžiasi, auga tikėjime ir įsišaknija Dievo meilėje. Žmonės gyja per santykį su Dievu, kuris yra itin jautrus vargšams ir kuris dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes būtume turtingi per Jo neturtą (plg. 2 Kor 8, 9; Mt 8, 20). Valgymas ir bendrystė prie stalo yra labai svarbi šių susitikimų dalis.

Viena grupelė renkasi penktadieniais 10 val., antra grupelė renkasi penktadieniais 13.30 val. Šv. Kryžiaus namuose, S. Daukanto a. 1 (senamiestyje, netoli Katedros).

Visos Teisės Saugomos ©2010-2021    www.vargdieniu.lt