ŠV. KRYŽIAUS NAMŲ PATALPOSE RENKASI ŠIOS GRUPĖS:

Atnaujinta 2016 m. birželio 10 d.

GRUPĖ

LAIKAS

Avilys
(grupė skirta turintiems priklausomybę nuo vaistų)

Ketvirtadienis 18:30 - 19:30

AA  „Meilės sala
(anoniminiai alkoholikai)

Antradienis 18:30
Penktadienis 18:00
Sekmadienis 15:00

 AA jaunimo grupė
(anoniminiai alkoholikai)

Penktadienis 19:30

 „AL-ANON"
(turinčių priklausomybę nuo alkoholio artimųjų savigalbos grupė)

 Trečiadienis 18:00

Nuo birželio 13 iki rugsėjo 2 d.
Antradienis 18:00

 „SAV
(suaugę alkoholikų vaikai)

Pirmadienis 18:30
Ketvirtadienis 18:30 

Nuo birželio 12 iki rugpjūčio 28 d.

Antradienis 18:00
Penktadienis 17:30

  „VILTIES ŽINGSNIAI“
(turinčių priklausomybę nuo narkotikų tėvų grupė)

  Trečiadienis 18:30

Nuo birželio 13 iki rugsėjo 2 d.
Antradienis 18:30

MOTERŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO
DESTRUKTYVIŲ SANTYKIŲ, GRUPĖ

 Penktadienis 18:00

Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 30 d.
Penktadienis 19:15

 

ŠIOS GRUPĖS VASAROS METU
(BIRŽELIO 15 – RUGPJŪČIO 30 D.) NESIRENKA:

GRUPĖ

LAIKAS

 „VIKTORIJA“

(moterų, sergančių (sirgusių) onkologinėmis ligomis
dailės terapija)

Antradienis 11:00
Šeštadienis 11:00

 ŠVČ. TREJYBĖS (BASIEJI KARMELITAI) MALDOS GRUPĖ

Šeštadienis 14:00

 FLOS CARMELI MALDOS GRUPĖ

Kas antras trečiadienis 18:30

 MATULAIČIO DRAUGIJA
(asmenims, norintiems gyventi
pagal pal. J. Matulaičio dvasingumą)

Antras mėn. penktadienis 10:30

Visos Teisės Saugomos ©2010-2020    www.vargdieniu.lt