LIETUVOS  NEPRIKLAUSOMYBEI - 100
PAL JURGIO KONSEKRACIJAI IR ĮŽENGIMUI Į VILNIAUS KATEDRĄ - 100
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARDIENIŲ SESERIMS - 100
PAL JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJAI - 10

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIRTIES – GIMIMO DANGUI
LITURGINIS MINĖJIMAS 
ir 
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS KONFERENCIJA

2018 m. sausio 27 d., šeštadienis
MARIJAMPOLĖ

 

10.00 Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)
10.15 Sveikinimo žodžiai
10.30 Konferencija:  Pal. Jurgio Matulaičio – Vilniaus vyskupo veidas. 
Kun. br. Julius SASNAUSKAS OFM
11.30 Rožinio malda Pal. J. Matulaičio koplyčioje  Šv. Ark. Mykolo bazilikoje
12.00 Šv. Mišios Marijampolės Šv. Ark. Mykolo bazilikoje
13.30 Agapė - susitikimas Marijampolės dramos teatre
14.15 Liudijimai: 
  • Pasauliečiai po pal. Jurgio vėliava. Kun. teol. lic, Gintaras URBŠTAS
  • Vargdienių seserys – pal. Jurgio dukros. Ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS 
15.00 Meninė programa
15.30 Siuntimo žodis ir baigiamoji malda

Plakatas

Visos Teisės Saugomos ©2010-2018    www.vargdieniu.lt