2018 spalio 15 d.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijai
100!

Nuoširdžiai pasivedame Jūsų maldai

Kviečiame drauge su mumis šlovinti Viešpatį, dėkoti už Vienuolijos Steigėją pal. Jurgį Matulaitį
ir prašyti Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globos ir užtarimo Vienuolijai ir Lietuvai!

Su meile ir dėkingumu - seserys

PLAKATAS

Visos Teisės Saugomos ©2010-2018    www.vargdieniu.lt