PADĖKA


Mieli ir brangūs mūsų bičiuliai, artimieji, pagalbininkai ir visi, kurie esate kartu su mumis,
esame Jums labai dėkingos, kad galėjome kartu melstis, dėkoti ir švęsti mūsų Vienuolijos 100 metų jubiliejų.
Jūsų buvimas – mums didelė dovana ir ženklas, kad Dievas mūsų nepalieka vienų.
Džiaugiamės išgyventu artumu šventės metu ir visoje mūsų kasdienėje veikloje.
Tegul Dievas Jums atlygina, o mes pažadame melstis už Jus.
Taip pat pasivedame Jūsų maldoms.
Toliau keliaukime su Viešpačiu.

Jūsų sesės

Akimirkos iš šventės - ČIA

Švč. mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos 100-mečio šventė (Marijampolės TV)