PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Mūs tikėjimo šventieji milžinai ir karžygiai, kurie savo krauju palaistydami, išugdėte šv. Bažnyčią, Kristui padedant, išmelskite mums narsumo ir drąsos, kad paskui jus pasektume! 1910 X 25"

Parama

Kviečiame paremti Šv. Kryžiaus namų socialinio centro veiklą gyventojų pajamų mokesčio 2 procentais.

Jūsų aukos bus skiriamos:

 • Šv. Kryžiaus namų socialinei, dvasinei ir teisinei pagalbai
 • Vaikų programai „Senamiesčio vaikai"
 • Senjorų programai
 • „Vargdienių šviesos" programai
 • Skalbyklos paslaugoms
 • Savipagalbos grupėms
 • Šv. Kryžiaus namų bendruomenės renginiams

PRAŠYMŲ FORMŲ GALIMA TEIRAUTIS PAS BUDINTĮJĮ ŠV. KRYŽIAUS NAMUOSE

Atsisiųsti formą FR0512 (02 versija)

Formos FR0512 (02 versija) pildymas

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, įrašykite:

1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2013
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje (Šv. Kryžiaus namų identifikacinis numeris, kodas) – 192059674
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 2,00
E5 laukelyje - mokesčio dalį galima skirti iki 2016 metų.
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.

Prašome užpildą formą:

 • išsiųsti internetu (Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą)), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją).
 • nunešti į Vilniaus valstybinę mokesčių inspekciją (Šermukšnių g. 6; Žalgirio g. 122; Verkių g. 37, Vilnius)
 • išsiųsti paštu (pasirašius ant galinės voko pusės) (Vilniaus VMI, Šermukšnių g. 4, LT — 01509 Vilnius)
 • palikti pas budintį Šv. Kryžiaus namuose.

Prašymai VMI gali būti pateikti iki 2014 m. gegužės 1 d.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR GERUMĄ!

Seserys, trokšdamos konkrečiai įgyvendinti Evangeliją ir tęsti Jėzaus meilės ir gailestingumo misiją, tarnauja pagalbos reikalingiems dvasios ir kūno vargdieniams. Padėdamos žmonėms kelyje į Dievą, darbuojasi įvairiose srityse, administruodamos senelių globos namus Marijampolėje, socialinės veiklos namus Vilniuje ir Kaune, vaikų globos namus Marijampolėje. Taip pat globoja vaikus ir senelius Rumbonyse, Alytaus raj.

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kviečiame skirti iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai mūsų administruojamai organizacijai.

Nuo 2020 m. paramos gavėjams galima skirti tik iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Daugiau informacijos  galite rasti VMI internetinėje svetainėje.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai teikiame tik elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

Norint paremti mūsų veiklą 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už praėjusius metus (forma GMP 308). Tik deklaravus pajamas (jei yra tokia prievolė), bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 1,2 procentų sumos pervedimo. Prašymą pervesti 1,2 % pajamų mokesčio sumos reikia pateikti iki gegužės 1 dienos.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymo formą FR0512 versija 04

Prašymą dėl paramos perdavimo iki gegužės 1 d. galima pateikti keliais būdais:

 1. elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt);
 2. prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).
 3. kompiuteriu nesinaudojantys ar interneto ryšio neturintys, tačiau dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams norintys skirti gyventojai visą reikiamą pagalbą gali gauti tiek atvykę į VMI gyventojų aptarnavimo padalinius, tiek paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Prašymus EDS sistemoje taip pat galima užpildyti bei pateikti ir visoje Lietuvoje veikiančiuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose, į kuriuos tam tikru laiku atvyks ir VMI specialistai. Aktualią informaciją paramos gavėjai ir ją teikiantys gyventojai taip pat gali rasti šiai temai skirtoje VMI svetainės skiltyje, kuri nuolat pildoma.

Prašymo FR0512 versija 04 formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, rasite čia.

„Tu palaikai savo ištikimos meilės sandorą su savo tarnais,
kurie yra tau ištikimi visa širdimi." (1 Kar 8, 23)

Tegul Dievas Jums atlygina už gerus Jūsų darbus!

Vš. Į „Švč. Marijos globos namai“
P. Kriaučiūno g. 13,
LT-68298 Marijampolė
Identifikavimo kodas: 151447837

Formos FR0512 (04 versija) pildymas

Pildydami FR0512 formą (04 versiją) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, įrašykite:

1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2018
6S laukelį pažymėti ženklu „X“
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje (Vš. Į „Švč. Marijos globos namai“ identifikavimo kodas) – 151447837
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 2,00
E5 laukelyje - mokesčio dalį galima skirti iki 2022 metų.
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai
Žeimenos g. 6
LT – 50115 Kaunas
Identifikavimo kodas: 192065232

Formos FR0512 (02 versija) pildymas

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, įrašykite:

1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2013
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje (Pal. Arkivyskupo J. Matulaičio namų identifikavimo kodas) – 192065232
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 2,00
E5 laukelyje - mokesčio dalį galima skirti iki 2016 metų.
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Šv. Jono Bosko Namai
Lelijų g. 12,
LT-62146 Alytus
Identifikavimo kodas: 292074620

Formos FR0512 (02 versija) pildymas

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, įrašykite:

1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2013
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje (Šv. Jono Bosko Namų identifikavimo kodas) – 292074620
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 2,00
E5 laukelyje - mokesčio dalį galima skirti iki 2016 metų.
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt