2015 m. spalio 10 d., švenčiant Vienuolijos gimtadienį Marijampolėje tėvai Marijonai padovanojo mums, Vargdienių seserims, Pal. Jurgio Matulaičio I –ojo laipsnio relikviją. Ši relikvija – tai kraujo dalelė, išlikusi t. Jurgio marškinių audinyje.

Daugelis gerai žinome, kad t. Jurgio žemiškieji palaikai ilsisi Marijampolės Švč. Arkangelo Mykolo bazilikos koplyčioje. Prieš paskelbimo Palaimintuoju iškilmes perkeliant kūną iš sarkofago į altorių, relikvijų – kūno dalelių – nebuvo paimta, tad iki šiol tokių, t. y. I-ojo laipsnio relikvijų ir nebūta. Šių metų pradžioje, atsitiktinumas paskatino tėvus Marijonus jų vienuolijos generalinėje kurijoje Romoje iš naujo atkreipti dėmesį į archyve saugomus Vienuolijos atnaujintojo Pal. Jurgio Matulaičio marškinius su dėme ir pirmą kartą susimąstyti, kokia galėtų būti tos dėmės kilmė. Ekspertai, kuriems buvo pavesta atlikti ekspertizę, pranešė, kad tai kraujas, ir, neabejotinai – Pal. Jurgio Matulaičio. Taigi, turime I-ojo laipsnio relikviją. Ji kol kas vienintelė tokia Lietuvoje. Relikvijoriui parinkta  kryžiaus forma, nes primena vyskupo kryžių, o taip pat ir todėl, kad kryžiaus slėpinys buvo be galo artimas Pal. Jurgio širdžiai ir gyvenimui.

Šiuo metu relikvija keliauja po seserų namus. Nuo spalio 17 d. iki gruodžio 7 d. relikvija bus Kauno Pal. arkiv. J. Matulaičio namuose.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt