Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo
mus aplankė šviesa iš aukštybių. (Lk 1, 78)

 

 

Tepripildo Betliejaus šviesa – Dievo, tapusio žmogumi, spindėjimas – mūsų dienas ir darbus. Kūdikėlyje Jėzuje mums apsireiškusi Dievo meilės gelmė teįgalina Jo Gailestingumą nenuilstamai nešti ir liudyti visiems.

Meldžiame Dievo palaimintų šv. Kalėdų ir Jo malonėmis palydėtų Jubiliejinių Gailestingumo metų!

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, 2015

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt