2017 m. liepos 14 d. Jubiliejiniuose pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje – Ligonių, slaugytojų ir medikų dieną - ypatingai meldžiamasi už visus, kenčiančius dėl įvairių fizinių ligų, o taip pat nuo priklausomybių ir dvasinių negalių, bei visus, jais besirūpinančius.

11.00 val. katechezėje ir 12.00 val. Mišių homilijoje teologijos mokslų daktaras kun. Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo parapijos klebonas, „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampolės bendruomenės ir Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos kapelionas, kalbėdamas apie sunkias situacijas, su kuriomis tenka susidurti kiekvienam, ypač pabrėžė kantrybės dorybę, kurios svarbą savo raštuose gan aiškiai atskleidžia pal. Jurgis Matulaitis.

12.00 val. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Vilkaviškio dekanas, prelatas, kanauninkas Vytautas Gustaitis, gausus būrys šio dekanato kunigų bei svečių kunigų iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos ir kitų vyskupijų parapijų.

Arčiausiai altoriaus šv. Mišių metu būrėsi savo slaugytojų, globėjų ir savanorių palydėti ar neįgaliųjų vežimėliais atvežti ligoniai. Drauge meldėsi gausus būrys medikų iš Marijampolės ligoninės, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ir kitų medicinos bei globos ir slaugos institucijų. Savo parapijos globėjui padėkoti už patirtas malones ir melsti savo ir visų savo parapijiečių intencijomis šiandien atvyko grupė piligrimų iš Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos, vadovaujami diak. Emilio Vasiliausko. Pal. Jurgio Matulaičio draugiją šiandien atstovavo Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyrius bei prie Pilnų Namų bendruomenės veikiantis skyrius. Giedojo Vilkaviškio katedros choras.

Pasibaigus agapei, dauguma piligrimų dar sugrįžo į baziliką, kur 13.45 val. vyko pasivedimo Pal. Jurgiui malda, kurios metu piligrimai ypatingai meldžiasi visiems aktualiomis, bet taip pat ir savo asmeninėmis intencijomis, dažnai prašydami pagijimo malonės sau ar savo artimiesiems per Pal. Jurgio užtarimą. Ir Viešpats tikrai girdi daugelio maldas ir į jas atsiliepia. Apie tai liudija votai – padėkos už Dievo malones ženklai abipus pal. Jurgio sarkofago. Kun. Andrius Šidlauskas MIC, pal. Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos vice-postulatorius Lietuvoje, šiandien išgirdo jau trečią šią savaitę liudijimą apie sugrąžintos sveikatos malonę. Tai ypatingi Dievo prisilietimo momentai. Bet ne mažiau nuostabūs yra ir kiti – kai Viešpats nepašalina fizinio skausmo ir kančios, tačiau perkeičia širdį, dovanodamas gyvenimo pilnatvę, kaip tai buvo ir paties pal. Jurgio gyvenime.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt