Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje ką tik nuskambėjo paskutiniai antrosios jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų dienos akordai: 13.45 val. tikintieji buvo susibūrę pasivedimo pal. Jurgiui maldai jam skirtoje koplyčioje. Netrukus, 15.00 val., Lūginėje, pal. Jurgio Matulaičio gimtinėje, kur pal. Jurgis išgyveno pirmąją Dievo gailestingumo patirtį, atliekantieji mažąją piligrimystę melsis Gailestingumo vainikėlio maldą.

Šios dienos programoje, ypatingai meldžiamasi už socialinius darbuotojus ir savanorius. Ji prasidėjo 11.00 val. katecheze bazilikoje, kurioje buvęs Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados vadovas kun. Jonas Cikana kalbėjo apie šventumą ir šventuosius, kurių esminis bruožas – meilė Dievui ir iš jos kylantis nesavanaudiškas tarnavimas kitiems. Šios katechezės šaltinis - pal. Jurgio konferencija „Apie šventumo siekimą“, sakyta lygiai prieš 100 metų.

Pagrindinėms iškilmingoms šv. Mišioms 12.00 vadovavo J. E. vysk. Juozas Žemaitis MIC, drauge su juo meldėsi būrys kunigų iš Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato, vadovaujami dekano g. kan. Arūno Užupio, svečiai kunigai iš kitų vyskupijų, taip pat keletas visai neseniai šventimus gavusių vedusiųjų diakonų iš Kauno arkivyskupijos. Ypač daug piligrimų Šiandieną atvyko iš Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato, šv. Mišių metu giedojo Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos parapijos choras.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt