2017 m. liepos 9 d., sekmadienį, Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikoje šv. Mišiomis 12.00 val. prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai – beatifikacijos 30-mečio minėjimas.

Pirmoji atlaidų diena, kaip visuomet, buvo skiriama dėkoti Dievui už malones, patirtas per pal. Jurgio užtarimą. Ypatingai įvardijamos malonės, apie kurias tikintieji paliudijo per praėjusius metus, dažnas palikdami ir padėkos ženklą–votą. Tad ir šį kartą po šv. Mišių savo liudijimais dalinosi Dievo malones per pal. Jurgio užtarimą patyrusieji, buvo pašventinti ir prie pal. Jurgio altoriaus pakabinti 7 votai. Šiemet buvo dėkojama ir už ypatingą Dievo malonę mūsų tautai ir Bažnyčiai – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Šv. Mišias pirmąją atlaidų dieną celebravo ir pamokslą pasakė pal. Teofiliaus beatifikacijos bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, raginęs kuo geriau pažinti mūsų palaimintuosius, stengtis sekti jų pavyzdžiu – leisti Dievui būti matomam mūsų gyvenimuose - ir, svarbiausia su pasitikėjimu melsti palaimintųjų užtarimo ne tik kiekvienam asmeniškai, bet ypač visai visuomenei svarbiais reikalais.

Pasibaigus pamaldoms, piligrimai turėjo galimybę pamatyti ekspoziciją apie naujojo Palaimintojo gyvenimo ir šventumo kelią bazilikos Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt