Pastarosios savaitės buvo pažymėtos ypatingu laiku mūsų Vienuolijai. Daugelis atlikome metines rekolekcijas. Tai brangus laikas kiekvienai iš mūsų, kai Dievas mus prakalbina ir kviečia naujai įsipareigoti ir sekti (įžadais, malda, bendruomeniniu gyvenimu ir apaštalavimu) JUO kasdienybėje, kad ir kaip būtų. Kiekviena džiaugiamės asmenišku susitikimu su Jėzumi ir pavedame Jam ir Jo Švč. Motinai Mergelei Marijai visus savo rūpesčius, o ypatinagai tuos žmones, kurie bendradarbiauja su mumis ir yra pavesti mūsų globai.

Keletas džiaugsmo akimirkų po rekolekcijų Marijampolėje yra čia.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt