Apaštališkojo Nuncijaus J. E. arkiv. Luigi Bonazzi katechezė, sakyta 2013 m. sausio 27 dieną Marijampolėje palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui dieną.