Straipsnių sąrašas

ANTRAS SKYRIUS

ĮSIDĖMĖTINOS PRIEMONĖS

PRIEMONIŲ PASIRINKIMAS BENDRAI

Leistinos visos doros, geros, teisingos priemonės

31. „Kristaus meilė verčia mus" (2 Kor 5, 14) visu pirma trokšti aukščiausios asmeninės tobulybės ir ugningu uolumu siekti vis didesnės Dievo garbės, Bažnyčios klestėjimo ir artimųjų išganymo bei gerovės.

32. Tegu Vienuolija, ištyrusi, kas esamomis aplinkybėmis labiau tinka didesnei Dievo garbei, neatmeta jokios priemonės, antgamtinės ir gamtinės, tinkamos tobulinti save ir išganyti kitus.

Lankstumas, paremtas Dievo vaikų laisve

33. Čia Vienuolija privalo turėti tinkamo lankstumo, kad vartojant kalbamąsias priemones, būtų atsižvelgta į atskirų narių gabumus bei palinkimus, panaudojant juos taip, kad būtų galima palengvinti išganyti save įvairiose laiko ir vietos aplinkybėse. Tebūna Vienuolijoje jaučiama šventoji Dievo vaikų laisvė: „Visa yra jūsų, jūs gi Kristaus, o Kristus – Dievo" (1 Kor 22-23).

Žinotina, kad pritariant, sutinkant bei laiminant savo vyresnybei, seserims yra leistinos visos doros, geros ir teisingos priemonės, kurios tik padeda siekti didesnės Dievo garbės: „Kas tik yra tiesa, kas tik gerbtina, kas teisinga, kas šventa, kas meilinga, kas turi gerą vardą, kas yra dorybė, jei kas yra girtina drausmė, apie tai mąstykite" (Fil 4, 8). Visada teesie pasiryžusios bet kokiam geram darbui.

34. Tačiau negalima pamiršti, kad priemonės nėra tikslas. Priemonės turi būti vartojamos tiktai tikslui pasiekti, todėl jos privalo būti parenkamos ir taikomos taip, kad tik būtų galima naudingiau ir tikriau didinti savo širdy Dievo ir artimo meilę, tikrą ir karštą uolumą gelbėti sielas, žodžiu, kad viskas eitų didesnei Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei.

Vengti neprotingų naujovių

35. Reikia saugotis nesveiko kritikavimo dvasios ir neprotingo ieškojimo bet kurių naujoviškumų ir susižavėjimo jaisiais. Pasirenkant veikimo priemones labiausiai tenka vadovautis gyvu, nuolankiu tikėjimu, siekiant didesnės Dievo garbės, bei kreipti didžiausios dėmesio į tai, kas buvo šventųjų pagirta, Bažnyčios priimta ir kas vyresniųjų pateikiama.

36. Nuolat tenka žiūrėti, kad gerinant bei tobulinant kitus, ne tiktai neapsileistų ir nenukentėtų pačios, bet priešingai, dar labiau tobulėtų.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt