Šie Šiaurės Amerikos vienuolijos centriniai namai tarnavo ir tarnauja labai įvairiai. Seserys šiuos namus kartu su ūkiu įsigijo 1943 metais. Nuo pirmųjų dienų seserys kvietė lietuvius atvykti į šiuos namus rekolekcijoms, vasaros atostogoms. Karui pasibaigus, naujiems imigrantams pabėgus nuo karo ir atvykus į JAV, seserys įkūrė bendrabutį merginoms, įsteigė lietuvišką spaustuvę, redagavo žurnalą vaikams „Eglutė“, vasaros metu organizavo stovyklas, dirbo lietuvių parapijose. Sodybos pakraštyje įkurtos „Dangaus Vartų“ kapinaitės, kuriose laidojamos ne tik seserys, bet ir lietuviai kunigai, seserų giminės, geradariai ir vieniši žmonės.  

Pastaruoju metu Centriniai seserų namai daugiausia tarnauja kaip rekolekcijų namai – Dvasinio Atsinaujinimo Centras. Besikeičiant lietuvių poreikiams ir jiems mažėjant, centrinis vienuolyno namas plačiai atidarė duris vietiniams gyventojams, grupėms bei organizacijoms - rekolekcijoms, seminarams, kursams. Lietuviai dažniausiai atvyksta Vėlinių proga, o vasaros metu net iki 1000 žmonių suvažiuoja iš visos Naujosios Anglijos ir artimesnių valstijų į metinę lietuvių gegužinę, populiariai vadinamą pikniku. Centriniai namai visada tarnavo kaip lietuviška krikščioniška susitikimo bei maldos vieta išeivijos žmonėms.

Daugiau informacijos apie šiuos namus galima rasti čia: http://immaculateconceptionsite.org/

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt