ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJOS Šiaurės Amerikos namai koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus ir programas Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio charizmą, šiose srityse:    

♦ krikščioniško auklėjimo (vaikams, jaunimui, šeimoms) programos ir renginiai;

♦ tarnystės ar pagalba vyresnio amžiaus žmonėms;

♦ tarnystės ar pagalba sunkiose sąlygose gyvenantiems žmonėms.

Fondas neremia muzikos, meno, elektronikos ar audio reikmenų įsigijimo, medijos ar filmų kūrimo, piligriminių kelionių į užsienį, vertimų ar leidybos išlaidų, statybų, remontų, patalpų nuomos.

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus. PARAIŠKOS FORMA (MS Word formatu)

Prašymus reikia pateikti  iki vasario 1 dienos  (iki sausio 31 d. vidurnakčio)  elektroninio pašto adresu:   Vėliau gautos paraiškos nebus svarstomos.

Paraiškos priimamos tik iš organizacijų ar parapijų. Ta pati organizacija / parapija vienu metu gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų, skirtingoms tikslinėms grupėms, ir ne dažniau kaip tris kartus per septynerius metus. Skiriamos lėšos vienam projektui neviršija 10.000 JAV dolerių. Atlyginimams lėšos skiriamos tik tuo atveju, jei projektas arba programa negalėtų būti įgyvendinta, nesant jai atsidėjusio asmens.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt