Rumbonių Švč. Trejybės parapijos globos namuose darbuojasi ses. Vita Kazilionytė. Globos namai skirti senyvo amžiaus žmonėms, kurie yra vieniši arba jų artimieji neturi galimybių jais pasirūpinti. Šiuo metu namuose gyvena 9 senyvo amžiaus žmonės. Čia kiekvienas žmogus pripažįstamas kaip vertingas, unikalus ir orus. Jiems teikiama kupina meilės ir atjautos pagalba, ypač ligoje, kančioje ar mirtyje.

Šiuose namuose nėra prabangos, tačiau stengiamasi, kad čia gyvenantiems būtų jauku, šilta ir švaru. Sudaromos sąlygos, kad seneliai gyventų jaukioje namų aplinkoje, galėtų dalintis kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais, padėtų vieni kitiems pakelti sunkumus ir tikėtų, kad viskas – Dievo valioje.

Šalia globos namų yra nemažas ūkis, sodas ir daržas. Norintys ir turintys sveikatos globos namų gyventojai gali padėti prižiūrėti ir darbuotis ūkyje. Taip pat tie, kurie yra stipresni, įsitraukia į namų ruošą, valgio gaminimą ir globoja vieni kitus. Norintys gali nueiti į netoliese esančią Rumbonių parapijos bažnyčią, o likę meldžiasi namuose.

Didžiausias seserų troškimas – per globos namų veiklą tęsti pradėtus Jėzaus gailestingumo ir meilės darbus, siekiant, kad ir senatvė būtų graži ir Dievo palaiminta.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt