Rumbonių Švč. Trejybės parapijoje

Seserys darbuojasi Rumbonių Švč. Trejybės parapijoje nuo jų įsikūrimo pradžios šioje vietoje. Ses. Danutė Sabaniūtė prisimena, kad neformalia vaikų, senelių globa, karitatyvine veikla Rumbonių parapija garsėjo ir sovietmečiu. Maskvos televizija buvo sukūrusi filmą apie žmonių gerumą tokiame tarsi Dievo užmirštame Lietuvos kaime. Bet tuo pačiu vietos valdžiai kliūvo, jog Rumbonių bažnyčioje per šventes procesijose dalyvauja daugybė vaikų ir jaunimo. Sovietų valdžios atstovai ses. Danutę ne kartą baudė ir įspėjo, kad išvež ten „kur baltosios meškos". Tačiau ji tų įspėjimų nepaisė ir toliau vaikus ruošė Pirmajai Komunijai, mokė juos tikėjimo tiesų, gerumo, Dievo ir Tėvynės meilės.

Šiomis dienomis seserys tęsia tarnystę Rumbonių parapijoje. Jos organizuoja procesijas, prižiūri liturginius ir procesijų dalyvių drabužius, organizuoja vasaros stovyklas, šventes ir savaitgalius vaikams ir jų šeimoms, padeda parapijos Carite.

Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje

Ses. Ramutė Račkauskaitė malda ir darbu jungiasi į Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos veiklą. Ji padeda organizuoti procesijas, tvarko procesijos dalyvių drabužius, dirba su jauniausiomis procesijos dalyvėmis. Parapijos Carite ses. Ramutė veda užsiėmimus šeimoms skirtoje programoje. Ji taip pat dėsto tikybą Alytaus Sakalėlio pradinėje mokykloje.

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje

Ses. Angelė Bakšaitė darbuojasi Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje su Pal. Jurgio Matulaičio draugija. Lanko ligonius Alytaus ligoninėje ir rūpinasi, kad jiems būtų suteikti sakramentai. Užsiima su kaiminystėje gyvenančiais vaikais.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt