Šv. Jono Bosko seserų bendruomenė Rumbonių kaime (Alytaus raj.) globoja vaikus, netekusius tėvų globos. Šiuo metu seserys rūpinasi 17 vaikų: vieni iš jų grįžta tik savaitgaliais ir atostogų metu, o kiti su seserimis gyvena nuolat. Taip pat dažnai grįžta jau užaugę ir savarankišką gyvenimą kuriantys vaikai. Jie čia randa namus, kuriuose jų laukia.

Vaikai šiuose namuose pirmiausia yra Dievo mylimi vaikai. Kiekvienas vaikas priimamas kaip vertybė ir Dievo dovana, kurią svarbu puoselėti ir mylėti. Globodamos vaikus, seserys stengiasi pagal galimybes atliepti jų poreikiams, ugdyti juos krikščioniškai ir skatinti tarpusavio santykius, grįstus krikščioniškomis vertybėmis. Nuolat besikeičiančios sąlygos visuomenėje diktuoja ir kitus uždavinius: puoselėti šeimyniškus santykius, atrasti ir ugdyti talentus ir gebėjimus; padėti vaikui atrasti savo vietą visuomenėje ir mokyti užmegzti ryšius kitoje aplinkoje. Kaimo aplinka sudaro galimybes juos mokyti darbo įgūdžių, rūpintis turimu ūkiu. Vaikai taip pat mokomi atrasti santykį su Dievu ir ieškoti Jo kasdienybėje. Dėmesys skiriamas charakterio tobulinimui, akcentuojant vaiko valią, pareigingumą.

Jausdami seserų meilę, globą ir paramą, vaikai taip pat tampa visaverčiais ir mylinčiais žmonėmis, turinčiais savo namus ir pajėgiančiais kurti tarpusavio santykius ir savarankiškus gyvenimus.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt