Šv. Juozapo seserų bendruomenė

Marijampolėje yra dvi seserų bendruomenės. Dauguma bendruomenės narių vyresnio amžiaus. Vienoje bendruomenėje gyvenančios seserys darbuojasi įvairiose veiklose, o sergančios vyresnio amžiaus seserys gyvena Švč. Marijos globos namuose. Tačiau šios bendruomenės viena kitą papildo ir yra palaima viena kitai kasdienybėje ir pašaukimo kelionėje.

„Vyresnio amžiaus seserų buvimas bendruomenėse turi labai teigiamą įtaką. Vyresnio amžiaus sesuo, kuri nepasiduoda savo senatvės apribojimams ir negalavimams, bet išsaugo gyvą džiaugsmą, meilę ir viltį, yra neišmatuojamos vertės parama jaunosioms seserims. Vyresnių seserų liudijimas, išmintis ir malda yra jaunosioms nuolatinis padrąsinimas jų dvasinėje ir apaštalinėje kelionėje. Iš kitos pusės, vienuolė besirūpinanti savo vyresnėmis sesėmis, duoda evangelinį užtikrinimą, kad jos institutas yra "tikra šeima, susirinkusi Viešpaties vardu" (plg. „Broliškas gyvenimas bendruomenėje“)

Seserys išgyvena kasdienybėje nuolatinį dalinimąsi išmintimi, malda ir tarnyste viena kitai. Jos turi savo ritmą bei dienotvarkę:

Kiekvieną dieną seserys pradeda:

7 val. Rytmetine Valandų liturgijos ir Asmenine (su Dievo Žodžiu) malda.

10.30 val. kartu su kitais globos namuose gyvenančiais švenčia Šv. Mišias.

Laikas po Šv. Mišių skirtas tarnystei ir įsipareigimams. Tos, kurios gali, dirba joms pavestus darbus.

13.00 val. visos kartu susirenka pietauti.

Po pietų seserys tęsia savo tarnystes, o kurios dėl amžiaus ar ligos negali to daryti, skiria laiką maldai, poilsiui ar dvasiniam skaitymui.

17 val. globos namuose gyvenančios seserys susirenka vakarieniauti, o esančios įvairiose įsipareigojimuose vakarieniauja vėliau.

Taip pat vakare skirtingu laiku vienos 19 val., o kitos 20 val. užbaigia dieną Vakarine Valandų liturgijos malda.

Vėliau laikas skirtas tylai, buvimui su Dievu ir poilsiui.

Kiekvieną dieną seserys meldžiasi šv. Rožinį.

Kartą per savaitę turi bendruomeninius susitikimus, o kartą per mėnesį vieną dieną skiria rekolekcijoms.

Bendruomenės apaštalavimas

Vyresnio amžiaus seserys, kurios dar pajėgia, darbuojasi namų buityje ir globoja viena kitą, o labiausiai jos savo išmintimi ir malda prisideda prie visų bendruomenės apaštalavimo darbų.

Jų misijos vaisiai, nors ir nematomi, yra ne menkesni, kaip aktyviausiai besidarbuojančių bendruomenių. Dar daugiau, jos kaip tik semiasi jėgų ir vaisingumo iš ligonių maldos, kentėjimų ir išorinio neveiklumo. Misijai yra reikalingi ir vieni, ir kiti: jų vaisiai bus parodyti, kai Viešpats ateis garbėje su savo angelais („Broliškas gyvenimas bendruomenėje“).

Seserys taip pat darbuojasi seserų įsteigtuose Švč.  Marijos globos namuose ir Vaikų globos namuose „Šaltinėlis“, Šv. Juozapo svečių namuose, padeda organizuojant Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos veiklą, dirba Palaimintojo Matulaičio muziejuje, Marijampolės kolegijoje.Straipsnis ruošiamas...

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt