Šventieji ir palaimintieji yra autentiški tikėjimo liudytojai. Todėl [...] derėtų stengtis padaryti savo šalies šventuosius žinomesnius...

Tikėjimo mokymo kongregacija. Nota su rekomendacijomis, kaip švęsti Tikėjimo metus

Į BENDRYSTĘ SU PAL. JURGIU MATULAIČIU
KVIEČIA
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ
ŠV. JUOZAPO NAMAI

Juozapo_namai.jpg

Bazilikos, kurioje ilsisi Palaimintojo relikvijos, artumoje. Pal. Jurgio įkurtos vienuolijos sodyboje
Kur daugybę kartų jo lankytasi, kalbėta, mokyta, juokauta, guosta...

  • Paprasta, bet jauki aplinka susitelkimams, rekokelcijoms, seminarams, mokymams, pavieniams piligrimams
  • Nakvynė nuo 20 iki 30 asmenų, priklausomai nuo komforto poreikių
  • Mansardos patalpa grupės susitikimams, ideali nedidelėms grupelėms (iki 20 asmenų); didesnėms grupėms – galimybė naudotis parapijos sale (5 min. pėsčiomis)
  • Koplytėlė su Šv. Sakramentu asmeninei maldai ir koplyčia (gretimame pastate) didesnės grupės liturgijai
  • Kuklus, šeimyniškas valgomasis

Taip pat:

  • Paskaita, maldos laikas ar savaitgalio programa, padedanti prisiliesti prie Palaimintojo Jurgio asmens ir jo dvasingumo (veda Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo ar tėvas marijonas)
  • Apsilankymas Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje ir tėvų Marijonų vienuolyne, galintis puikiai papildyti programą ar praturtinti laisvalaikį
  • Trumputis piligriminis žygis iš Marijampolės į Pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje

IR UŽ VISUS ATVYKSTANČIUS BESIMELDŽIANTI SESERŲ BENDRUOMENĖ!

Laukiame jūsų:
P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė

Skambinkite arba rašykite mums:
 Tel.:  ses. Danutė Motiejauskaitė - 8 640 61 937
El. paštas:

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt