Šventieji ir palaimintieji yra autentiški tikėjimo liudytojai. Todėl [...] derėtų stengtis padaryti savo šalies šventuosius žinomesnius...

Tikėjimo mokymo kongregacija. Nota su rekomendacijomis, kaip švęsti Tikėjimo metus

Į BENDRYSTĘ SU PAL. JURGIU MATULAIČIU
KVIEČIA
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ
ŠV. JUOZAPO NAMAI

Juozapo_namai.jpg

Bazilikos, kurioje ilsisi Palaimintojo relikvijos, artumoje. Pal. Jurgio įkurtos vienuolijos sodyboje
Kur daugybę kartų jo lankytasi, kalbėta, mokyta, juokauta, guosta...

Taip pat:

IR UŽ VISUS ATVYKSTANČIUS BESIMELDŽIANTI SESERŲ BENDRUOMENĖ!

Laukiame jūsų:
P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė

Skambinkite arba rašykite mums:
 Tel.:  ses. Danutė Motiejauskaitė - 8 640 61 937
El. paštas: