Studenčių namelis Vilniuje

Švč M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų
Studenčių namai Vilniuje (Daukanto a. 1)

Šie namai skirti merginoms, atvykusioms studijuoti į Vilnių iš kitų Lietuvos vietų.

Merginos čia gali gyventi vienerius arba dvejus mokslo metus.
Gyvendamos kartu jos turi galimybę išgyventi nepakartojamą patirtį:

• Būdamos krikščioniškoje aplinkoje.

• Kurdamos bendrystę su kitomis Studenčių namų merginomis.

• Dalyvaudamos kassavaitiniame bendruomenės vakare.
(bendruomenės vakaras skirtas dalintis gyvenimu ir tikėjimu, diskutuoti įvairiomis temomis, susitikti su įdomiais žmonėmis, kartu melstis, švęsti šventes ir gimtadienius).

• Kiekvieną savaitę skirti mažiausiai tris valandas savanoriškai tarnystei pasirinktoje socialinėje veikloje.
Per šią tarnystę kiekviena teikdama pagalbą kitiems gali atrasti, patikrinti, savo asmenines savarankiškumo, atsakomybės prisiėmimo ribas, ugdytis bendražmogiškas vertybes.

• Kiekvieną vakarą merginos kviečiamos bendrai maldai.
Bendras gyvenimas studenčių namuose padeda pažinti save, augti kaip asmenybei. Gyvendamos bendruomenėje merginos dalijasi džiaugsmais bei sunkumais, bendradarbiauja ir sprendžia konfliktus.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt