Seserys, trokšdamos konkrečiai įgyvendinti Evangeliją ir tęsti Jėzaus meilės ir gailestingumo misiją, tarnauja pagalbos reikalingiems dvasios ir kūno vargdieniams. Padėdamos žmonėms kelyje į Dievą, darbuojasi įvairiose srityse, administruodamos senelių globos namus Marijampolėje, socialinės veiklos namus Vilniuje ir Kaune, vaikų globos namus Marijampolėje. Taip pat globoja vaikus ir senelius Rumbonyse, Alytaus raj.

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kviečiame skirti iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai mūsų administruojamai organizacijai.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 (02 versija)):

  1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt;
  2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymo blankus (forma FR0512 (02 versija)) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose.

„Tu palaikai savo ištikimos meilės sandorą su savo tarnais,
kurie yra tau ištikimi visa širdimi." (1 Kar 8, 23)

Tegul Dievas Jums atlygina už gerus Jūsų darbus!

Visos Teisės Saugomos ©2010-2020    www.vargdieniu.lt