Mūsų Vienuolija, [Švč. Mergelės] Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, buvo įkurta Lietuvoje, Marijampolėje, 1918 m. Spalio 15 d., Seinų vyskupui A. Karosui pasirašius kanonišką dekretą, suteikiantį jai vyskupiškąsias teises. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, Vienuolijos Steigėjas, suprasdamas tokios vienuolijos reikalingumą, pavedė ją Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Globai ir pavadino vargdienių seserimis, tuo vardu nustatydamas vienuolijos paskirtį ir pobūdį.

Pagrindinis mūsų tikslas – Dievo garbė ir Vienuolijos narių šventumas, sekant Jėzų evangelijos patarimų keliu ir Mergelės Marijos pavyzdžiu, tarnaujant Bažnyčiai ir pagalbos reikalingam artimui. Visuomet ir visais būdais stengiamės skelbti Gerosios Naujienos tiesą, grožį ir didingumą. Kuo visapusiškesnis ir nuoširdesnis šio tikslo įvykdymas yra mūsų didžiausias siekimas ir visos Vienuolijos gyvenimo bei veiklos ašis, nes tai mūsų Steigėjo didysis troškimas. (Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Konstitucija psl.1).
 

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt