ĮŽADAI – SKAISTUMAS, NETURTAS, KLUSNUMAS – EVANGELINIAI PATARIMAI

Evangeliniai patarimai pirmiausia yra Švenčiausiosios Trejybės dovana.
Pirmoji pašvęstojo gyvenimo užduotis – akivaizdžiai rodyti stebuklus, kuriuos Dievas padaro trapioje pašauktųjų žmogystėje. Tuos stebuklus jie liudija ne tiek žodžiais, kiek įtikinamąja perkeistos būties kalba, kuri gali paveikti pasaulį. Taigi pašvęstasis gyvenimas tampa vienu iš konkrečių pėdsakų, kuriuos Švenčiausioji Trejybė palieka istorijoje, kad žmonės žavėtųsi dieviškuoju grožiu ir jo ilgėtųsi.
Evangeliniai patarimai iš tiesų išreiškia Sūnaus meilę Tėvui Šventosios Dvasios vienybėje. (Vita Consecrata 20-21)

Įžadai - tai trys būdai įsipareigoti gyventi taip, kaip gyveno Kristus.

  • Jėzus buvo turtingas, bet dėl mūsų tapo vargšu. Jis apiplėšė pats save ir neturėjo kur galvos priglausti.
  • Jis mylėjo nepadalinta širdimi, visus ir iki galo.
  • Jis atėjo vykdyti Tėvo, kuris Jį siuntė, valios. Jis ištvermingai tai darė ir kentėdamas išmoko paklusnumo.

Per įžadus mes džiaugsmingai paaukojame visą savo gyvenimą Dievui. Mes suvokiame, kad vienintelis būtinas dalykas – tai sekti Jėzų. Mes siekiame Dievo, ir tik Jo, labiau už visa kita.

Trys įžadai – tai mūsų būdas drauge su savo Steigėju Pal. Jurgiu Matulaičiu tarti: „Dievas ir Jo garbė tebūna viduriu viso mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai". (Užrašai, 1910 10 14)

Įžadai apima mūsų gyvenimo visumą:

  • mūsų prisirišimus,
  • mūsų nuosavybę,
  • mūsų savarankiškumą.

Mergelės Marijos pavyzdžiu branginame šį savo pašaukimą ir stengiamės būti jam ištikimos. (plg. K 7)

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt