Evangelijos skaistumo patarimas, kurį vykdome dėl Dangaus karalystės, yra ypatinga Dievo dovana. Skaistumo įžadu įsipareigodamos Dievo meilės galia pasilikti netekėjusios ir gyventi skaisčiai, atskleidžiame nuostabią Dievo meilės galią, veikiančią žmogaus širdyje. (plg. K 10)

Dažnai apmąstome Mergelės Marijos skaistumą, prašome Jos užtarimo, kad labiau atsivertume Dievo meilei ir pamiltume seseris, su kuriomis gyvename, ir žmones, kuriems tarnaujame. (plg. K 11)

Drauge su savo Steigėju tariame: „Štai aš, imk mane, daryk ką nori su manimi; duok, kad būčiau palankiu įrankiu Tavo rankose. Tegul tik Tavo garbė auga, Tavo karalija platinasi, Tavo valia pildosi. Duok man, kad kaskart labiau savęs išsižadėčiau ir kaskart Tave labiau mylėčiau" (Užrašai 1911 01 13)

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt