2013 m. rugpjūčio 15 d., Marijampolėje seserys drauge šventė vienuolijai ypač brangią Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę - Žolinę. Dangun Ėmimas yra Marijos ir Jėzaus susitikimas, kurio metu Jėzus Mariją priimą į prisikėlimo šlovę. Seserys, švęsdamos šią iškilmę džiaugiasi ir kiekviena dėkoja Dievui už savo asmeninį susitikimą su Jėzumi. Dažnai šioje šventėje naujos vienuolijos narės duoda arba atnaujina savo įžadus. Šių metų šventė buvo kitokia, t.y. tikėjimo ir ištikimybės Dievui liudijimo šventė. Bendruomenė kartu džiaugėsi ir dėkojo Dievui už seserų pašaukimą, kurios šventė savo įžadų jubiliejus:

  • ses. Uršulė M. Gema Inkrataitė 70 metų, 
  • ses. Leonė M. Gabrielė Vanagaitė 50 metų, 
  • ses. Eugenija Monika M. Jurgė Liepienė 25 metų, 
  • ses. Vita M. Agnietė  Kazilionytė 25 metų, 
  • ses. Gynė M. Elžbieta Dineikaitė 25 metų.

Taip pat buvo prisimintos ir seserys, gyvenančios Šiaurės Amerikoje, kurios taip pat šventė savo jubiliejus: ses. Loreta Jonušaitė 60 metų, ses. Teresė Mieczkowski 60 metų, ses. Onutė Mikailaitė - 50 metų.

Šventėje kelios seserys pasidalino savo pašaukimais ir kaip Dievas jas vedė:

Ses. Uršulė Marija Gema Inkrataitė 

Ses. Eugenija Monika Marija Jurgė Liepienė  

Ses. Leonė Marija Gabrielė Vanagaitė 

Ses. Vita Marija Agnietė  Kazilionytė 

Akimirkos iš šventės - Galerijoje

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt