Vienuolijos steigėjas

Svarbiausios Pal. Jurgio Matulaičio gyvenimo datos

1871 m.

balandžio 13 d. gimė netoli Marijampolės, Lūginės kaime.

1898 m.

lapkričio 20 d. Peterburge įšventinas kunigu.

1909 m.

rugpjūčio 29 d. davė pirmuosius vienuolinio gyvenimo įžadus.

1918 m.

spalio 15 d. įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją.

gruodžio 1 d. Kauno katedroje konsekruotas Vilniaus vyskupu.

gruodžio 8 d. iškilmingai įžengė į Vilniaus katedrą.

1925 m.

Pijaus XI paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai.

1926 m.

kovo 6 d. Pijui XI įteikė Lietuvos bažnytinės provincijos sudarymo projektą.

1927 m.

sausio 27 d. mirė Kaune.

1953 m.

Romoje pradėta beatifikacijos byla.

1987 m.

birželio 28 d. Romoje Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju. 

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt