top of page

Acerca de

csm_Lemontas_JAV_2d43f19c72.webp

Bendruomenė
Š. Amerikoje

Centriniai seserų namai (Nekaltojo Prasidėjimo vienuolynas)

NAMŲ VYRESNIOJI – SES. IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ

Adresas: 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260, USA

Telefonas:  +1 860 928 7955
Elektroninis paštas: sesigne@gmail.com

Rekolekcijų centras: 

 

Svetainė internete: https://www.immaculateconceptioncenter.org/

Pal. Jurgio Matulaičio slaugos namai

KOORDINATORĖ  - SES. BERNADETA MATUKAITĖ

Adresas: 10 Thurber Rd., Putnam, CT 06260, USA

Telefonas:  +1 960 928 7976
Elektroninis paštas: sbernadettem@gmail.com

Svetainė internete: http://matulaitisnh.org

Seserys Lemonte

Adresas: 1132 Gillian St., LEMONT, IL 60439

 

SES. JUDITA 
Elektroninis paštas: bluenun@atlanticbb.net

SES. LAIMUTĖ
Telefonas: +1 630 243 1070
Elektroninis paštas: seslaimute@gmail.com

Svetainė internete: http://www.matulaitismission.com

Stovyklavietė „NERINGA“

Stovyklavietė „NERINGA" kasmet sulaukia šimtus stovyklautojų: vaikų, jaunimo ir šeimų. Stovyklautojų skaičių nuolat papildo naujos lietuvių imigrantų šeimos ir jų vaikai.

Plačiau >>>

slaugos namai JAV
bottom of page