top of page

Acerca de

name_-gravity-_AdUs32i0jc-unsplash.jpg

Immaculata
fondas

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJOS Šiaurės Amerikos namai koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio charizmą, šiose srityse:

   

♦ krikščioniškas ugdymas  (vaikų, jaunimo, šeimų);

♦ tarnystė vyresnio amžiaus žmonėms;

♦ tarnystė  sunkumus patiriantiems  žmonėms.

Fondas neremia muzikos, meno, elektronikos ir audio reikmenų įsigijimo, medijos ir filmų kūrimo, piligriminių kelionių į užsienį ir vienkartinių renginių, vertimų ir leidybos išlaidų, statybų, remontų ir patalpų nuomos.

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus. PARAIŠKOS FORMA (MS Word formatu)

Prašymus reikia pateikti  iki vasario 1 d.  (iki sausio 31 d. vidurnakčio; vėliau gautos paraiškos nesvarstomos) elektroninio pašto adresu:   immaculatafondas@gmail.com  

Paraiškos priimamos tik iš krikščioniškų organizacijų ar parapijų. Ta pati organizacija / parapija vienu metu gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų skirtingoms tikslinėms grupėms ir ne dažniau kaip tris kartus per septynerius metus. Skiriamos lėšos vienam projektui neviršija 10.000 JAV dolerių. Atlyginimams lėšos skiriamos tik tuo atveju, jei projektas  negali būti įgyvendintas nesant jam atsidėjusio asmens.

bottom of page