top of page

Acerca de

wwwfoto65_edited copy.jpg

Svarbiausios datos

Pal. Jurgis Matulaitis

1871 m. balandžio 13 d. gimė netoli Marijampolės, Lūginės kaime.

1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas kunigu.

1909 m. rugpjūčio 29 d. davė pirmuosius vienuolio įžadus.

1911 m. išrinktas atnaujintos Marijonų vienuolijos generolu.

1918 m. spalio 15 d. įsteigė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją; gruodžio 1 d. Kauno katedroje konsekruotas vyskupu; gruodžio 8 d. iškilmingai įžengė į Vilniaus katedrą.

1925 m. rugsėjo 1 d. Popiežiaus Pijaus XI pakeltas arkivyskupu ir paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai.

1926 m. kovo 6 d. Popiežiui Pijui XI įteikė Lietuvos bažnytinės provincijos sudarymo projektą.

1927 m. sausio 27 d. mirė Kaune.

1953 m. balandžio 21 d. Romoje pradėta beatifikacijos byla.

1987 m. birželio 28 d. šv. Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju.

bottom of page