top of page
20220617_103449.jpg

Charizma

  • Dievo garbė, Bažnyčios nauda, sielų išganymas;

  • gyvenimas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo slėpiniu.

Vienuolijos ypatingoji užduotis yra teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą. Todėl seserys darbuojasi įvairiose pastoracijos srityse: socialinėje, ugdymo, slaugos, labdaros, žiniasklaidos, ir talkina katalikiškiems sambūriams pasirinkdamos tai, kas Bažnyčios ir Vienuolijos nuomone yra svarbiausia ir geriausiai atitinka Steigėjo duotą vardą vargdienių seserys.

bottom of page