top of page

Acerca de

sixteen-miles-out-bdVmIkx_gIs-unsplash.jpg

Maldos
intencijos

„Dėl to mes klaupiamės prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen." (plg. Ef 3, 14 – 21)

Šventoji Dvasia vadovauja maldos gyvenimui ir Ji įkvepia mus įvairiomis maldos formomis laiminti, prašyti, užtarti, dėkoti ir šlovinti. Seserys mielai pasimels Jūsų intencijomis, kurias galite atsiųsti adresu:

maldosintencija@gmail.com

bottom of page