top of page

Acerca de

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) apibrėžia Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos, juridinio asmens kodas 192069597, adresas P. Kriaučiūno g. 11, LT-68298 Marijampolė, tel.: + 370 655 22 993, el. paštas: info@vargdieniu.lt (toliau – „Vargdienių Seserų Kongregacija“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) asmenį identifikuojančios informacijos (toliau – „Asmeninė informacija“), kurią jūs (toliau – „Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) galite pateikti https://www.vargdieniu.lt/ interneto svetainėje (toliau – „Svetainė“), rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ji taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus arba panaikinti asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Teisė į informaciją - tai reiškia, kad turite teisę žinoti, ar jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi; kokie duomenys yra surinkti, iš kur jie gaunami, kodėl ir kokiu tikslu jie tvarkomi.

Teisė į prieigą - tai reiškia, kad turite teisę susipažinti su duomenimis, surinktais iš jūsų / apie jus. Tai apima jūsų teisę prašyti ir gauti surinktų jūsų Asmens duomenų kopiją.

Teisė į ištaisymą - tai reiškia, kad turite teisę prašyti ištaisyti ar ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra netikslūs ir/arba nepilni.

Teisė ištrinti - tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų įrašų.

Teisė apriboti apdorojimą - tai reiškia, kad jei taikomos tam tikros sąlygos, turite teisę apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą.

Teisė prieštarauti apdorojimui - tam tikrais atvejais turite teisę prieštarauti jūsų asmeninių duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros atveju.

 

Teisė prieštarauti automatizuotam apdorojimui - tai reiškia, kad turite teisę prieštarauti automatizuotam apdorojimui, įskaitant profiliavimą; ir negali būti taikomas sprendimas, pagrįstas tik automatiniu apdorojimu. Ši teisė gali būti vykdoma kiekvieną kartą, kai yra rezultatų, susijusių su profiliavimu, kurie sukelia teisines pasekmes, susijusias su Jumis ar kitaip Jus įtakoja.

Teisė į duomenų perkėlimą - turite teisę gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Teisė pateikti skundą - tuo atveju, jei mes atsisakysime jūsų prašymą pagal Prieigos teises, pateiksime priežastis, kodėl. Jei nesate patenkintas jūsų prašymu, susisiekite su mumis.

Teisė gauti priežiūros institucijos pagalbą - tai reiškia, kad turite teisę gauti priežiūros institucijos pagalbą ir teisę į kitas teisines priemones, pvz., reikalauti atlyginti nuostolius.

Teisė atsisakyti sutikimo - jūs turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą dėl Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo.

ASMENINĖS INFORMACIJOS RINKIMAS

Mes gauname ir saugome informaciją, kurią mums sąmoningai pateikiate įvesdami informaciją mūsų Svetainėje. Jums gali tekti pateikti savo duomenis, tokius kaip elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, adresas ar kita Asmeninė informacija, jei norite susisiekti su mumis ir užduoti mums klausimus.

Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

SURINKTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Asmeninė informacija, kurią jūs mums pateikiate, naudojama tik tam, kad galėtume bendrauti su jumis - atsakyti į jums rūpimus klausimus.

Bet kokia kita informacija, kurią renkame iš jūsų, gali būti naudojama siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį; tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius: informacija, kurią siunčia jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant surinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti (žr. SLAPUKAI).

ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

- įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Žeimenos g. 6, 50115 Kaunas,


- išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt).

VAIKAI

Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę be jų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę.

SLAPUKAI

Svetainė naudoja „slapukus“ siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams jūsų kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar Svetainės funkcijoms vykdyti.

Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti arba ištrinti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Neparduodame, nekeičiame ir jokiu kitu būdu neteikiame jūsų Asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto nepranešę apie tai vartotojams. Tai neapima Svetainės prieglobos partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia. Taip pat galime atskleisti informaciją, jei to reikalaujama įstatymų numatyta tvarka, įgyvendinant mūsų Svetainės politiką arba siekiant apsaugoti mūsų ar kitų teises, nuosavybę ar saugumą.

Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teismo šaukimo ar panašaus teisinio proceso atveju, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

IŠ KITŲ SVETAINIŲ ĮKELTAS TURINYS

Mūsų Svetainėje gali būti iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šioje Svetainėje prilygsta apsilankymui tose svetainėse, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šios svetainės gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų svetainių.

INFORMACIJOS SAUGUMAS

Saugome jūsų pateiktą informaciją, tačiau jūs pripažįstate, kad (a) yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso; (b) negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų Interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo; ir (c) nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS

Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes pasiliekame teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su jumis el. paštu, telefonu arba paštu.

PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate. Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami siųskite savo klausimus užpildę kontaktinę formą.

POLITIKOS PRIĖMIMAS

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis el. paštu , tel.: +370 37 387 359 arba atvykite adresu P. Kriaučiūno g. 11, LT-68298 Marijampolė.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 10 27

bottom of page