top of page

Acerca de

sixteen-miles-out-bdVmIkx_gIs-unsplash.jpg

Malda
į Pal. Jurgį Matulaitį

Palaimintasis Arkivyskupe Jurgi, Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos mylėtojau ir ištikimas Bažnyčios Sūnau, išmelsk mums dorybių, jėgų ir ryžto uoliai darbuotis Bažnyčiai, Tėvynei ir viską atnaujinti Kristuje. Amen.

bottom of page