top of page

Acerca de

sixteen-miles-out-bdVmIkx_gIs-unsplash.jpg

Malda
už vienuoliją

Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Išganytojau, maloningai pažvelk į šią vienuoliją, susitelkusią Tavo ir Tavo Nekaltai Pradėtosios Gimdytojos vardu, neišleisk jos iš savo akių; laikyk ją ir tobulink tai, ką Tavo dešinioji ranka yra įdiegusi; daugink jos būrį ir didink jos džiaugsmą. Šie namai, Viešpatie Jėzau, yra Tavo namai. Tenebus juose, meldžiu, jokio akmens, kurio nebūtų įdėjusi Tavo švenčiausioji ranka. O kurias esi pašaukęs, saugok jas ir vesk į šventumą, kad garbintų Tavo ir Tavo Nekalčiausios Gimdytojos vardą, kad narsiai kovotų Tavo kovą ir karšta širdimi tarnautų Tavo šventajai Bažnyčiai. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

bottom of page