top of page
wwwfoto65_edited.jpg

Novena
Už ligonius

Maldos akcija, vienijanti tuos, kurie meldžia sveikatos sugrąžinimo stebuklo: sunkiai sergančius ligonius, jų artimuosius, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus, pažįstančius ir mylinčius t. Jurgį. Visi dalyvaujantieji, pavesdami vieni kitus Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimui, liudija savo pasitikėjimą Dievu ir žadina savo ir kitų sąmoningą suvokimą: mes turime užtarėją danguje. Šis daugelio išreikštas tikėjimas yra be galo svarbus kanonizacijos – paskelbimo šventuoju – procese.

 


Kaip tai vyksta:

  • Keletą kartų per metus seserys pakviečia atsiųsti intencijas – maldos prašymus (sergančiųjų vardus ir trumpus situacijos aprašus) adresu: 

  • Intencijų sąrašu seserys pasidalina su visais, atsiuntusiais intencijas, taip pat su Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos nariais bei visais, norinčiais įsijungi į šią akciją

  • Devynias dienas iš eilės (pradedama sutartą dieną) visi dalyvaujantieji meldžiasi šias maldas:

 

Malda prašant sveikatos

 

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks“. Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą ligoniams (čia paminėti ligonių vardus), kurie šaukiasi (kuriems šaukiamės) palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga jų išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais nebūsime apvilti. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

 


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

 

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

bottom of page