PAL. ARKIV. JURGIO MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

Jei dėl tų darbų, kuriuos varysi dėl Dievo garbės, Bažnyčios labo ir sielų išganymo, teks tau pakliūti ištrėmiman arba kalinėn, turėsi ta suraminimą ir džiaugsmą, kad būsi tenai su savo Viešpačiu ir Dievu. 1910 X 24.

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Aktualijos

 • Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas

  Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas

  Neseniai pasirodė ilgai laukta knyga – Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC ir vyskupo Pranciškaus Būčio MIC susirašinėjimas. Knygos sudarytojas yra dr. Paulius Subačius. Skaitytojų dėmesiui – sudarytojo parengta anotacija bei keletas dviejų didžių bičiulių marijonų korespondencijos... Skaityti daugiau...

 • Kviečiame melstis

  Kviečiame melstis

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus patiriantiems... Skaityti daugiau...

 • IMMACULATA FONDAS

  IMMACULATA FONDAS

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje. Nuo 1936 metų, kai pirmosios... Skaityti daugiau...

Visos Teisės Saugomos ©2010-2017    www.vargdieniu.lt