Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Jei dėl tų darbų, kuriuos varysi dėl Dievo garbės, Bažnyčios labo ir sielų išganymo, teks tau pakliūti ištrėmiman arba kalinėn, turėsi ta suraminimą ir džiaugsmą, kad būsi tenai su savo Viešpačiu ir Dievu. 1910 X 24.

Aktualijos

Sesers Marijos Teresės Uršulės Novickaitės 30-osios mirties metinės

Sesuo Marija Teresė Uršulė Novickaitė Šiais metais minime ilgametės mūsų Vienuolijos vadovės sesers Marijos Teresės Uršulės Novickaitės 30-ąsias mirties metines. Šias pareigas ji ėjo 21 m. Tačiau ir vėliau iki paskutinio atodūsio...

Skaityti daugiau

Kad šventė nesibaigtų

Visą pavasarį ir birželio mėnesį Lietuvos parapijose šurmuliuoja Pirmosios Komunijos šventės. Tai ypatingo jaudulio kupina diena, kuri vainikuoja netrumpą pasiruošimo laikotarpį. Kaip tas pasiruošimas vyksta? Nuo ko pradėti tėvams, kurie...

Skaityti daugiau

Kviečiame studentes gyventi merginų bendruomenėje

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai (Žeimenos g. 6, Kaunas) K V I E Č I A studentes gyventi merginų bendruomenėje ir kartu patirti nepakartojamą bendrystės ir...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt