Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Jei dėl Dievo ir su Dievu būsi kalėjime, ar nebus jis tau poilsio vieta, o ištrėmimas ar nevirs tau tada rojumi? 1910 X 24.

Aktualijos

Gailestingumo jubiliejus pamaldumo Švč. Mergelei Marijai puoselėtojams

2016 m. liepos 16 d., šeštadienis. Meldžiamės už Marijos Legiono, Gyvojo Rožinio narius ir kitus Švč. Mergelės Marijos mylėtojus MARIOLOGINIS KONGRESAS Tarptautinė konferencija, I dalis (Marijampolės kultūros centre, Vilkaviškio g....

Skaityti daugiau

Pal. arkiv. J. MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE 2016 m. liepos 10 - 17 d. P R O G R A M A Liepos 10 d., sekmadienis PADĖKOS UŽ PATIRTAS MALONES DIENA Dėkojame Dievui už palaimintojo...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt