PAL. ARKIV. JURGIO MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

Viešpatie, suteik man tą malonę taip visus ryšius mane prie žemės rišančius sutraukyti, taip nuo visų šios žemės niekniekių atsisakyti, taip nuo visokių žemiškų norų, geismų, siekimų, užsimanymų pasiliuosuoti, kad drąsiai galėčiau tarti: nieko daugiau nesibijau ant žemės, kaip tik Tavęs, mano Viešpatie, Dieve mano ir Sutvertojau. 1910 X 24.

Aktualijos

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2017    www.vargdieniu.lt