Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Kiekvienas tegu visuomet steigiasi nuolat žengti pirmyn tobulėjimo ir Dievui tarnavimo keliu. (VMD 4).

Palaimintos Popiežiaus...

palaimintos popieziaus

Seserų piligriminė kelionė į Romą

 

Aktualijos

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariusir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

Su Palaimintuoju maldoje ir suvažiavime (2014 01 29)

Rūpinkimės ne išviršiniais ženklais pasižymėti ir išsiskirti, o tik dvasia, gyvenimo šventumu, tikrai katalikišku grynu mokslu, darbuose sumanumu, sąžiningu pareigų atlikimu, Dievo ir artimo meile, darbštumu, tvirtu tikėjimu, uolumu. ...

Skaityti daugiau

Vargdienių seserys: „Mūsų jubiliejus – tai proga dėkoti Dievui už Jo ištikimybę“

Vargdienių seserys: „Mūsų jubiliejus – tai proga dėkoti Dievui už Jo ištikimybę“ 2013-10-31 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys šiemet mini vienuolijos 95-metį. Ją įkūrė palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris matė,...

Skaityti daugiau

Vargdienių seserys mini 95 metų steigimo sukaktį

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija šiemet mini 95 metų įkūrimo sukaktį. Ją įkūrė palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris matė, kaip vienuoliai ir vienuolės savo meile Dievui ir...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Marijos Nekaltasis Prasidejimas

matulaitis230

2014sm 170x283Visos Teisės Saugomos ©  2010-2013  www.vargdieniu.lt