Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Kai Dievas leidžia nelaimes, tai ir padeda jas perkęsti ir pamokina, kaip iš jų išbristi. 1910 X 24.

Aktualijos

Pal. Arkiv. J. Matulaičio namai Kaune kviečia studentes!

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Palaimintojo ArkivyskupoJurgio Matulaičio namai (Žeimenos g. 6, Kaunas) K V I E Č I A studentes gyventi merginų bendruomenėje ir kartu patirti nepakartojamą bendrystės...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt