Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Jei dėl tų darbų, kuriuos varysi dėl Dievo garbės, Bažnyčios labo ir sielų išganymo, teks tau pakliūti ištrėmiman arba kalinėn, turėsi ta suraminimą ir džiaugsmą, kad būsi tenai su savo Viešpačiu ir Dievu. 1910 X 24.

Aktualijos

Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas

Neseniai pasirodė ilgai laukta knyga – Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC ir vyskupo Pranciškaus Būčio MIC susirašinėjimas. Knygos sudarytojas yra dr. Paulius Subačius. Skaitytojų dėmesiui – sudarytojo parengta anotacija bei...

Skaityti daugiau

Siūlo darbą socialiniam darbuotojui

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namai siūlo darbą SOCIALINIAM DARBUOTOJUI pilnu etatu (terminuota sutartis) Darbo pobūdis: Tikslinė grupė – vargstantys Vilniaus miesto žmonės, bedarbiai, benamiai, vidutinio amžiaus žmonės. Individualios konsultacijos socialiniais klausimais; grupiniai užsiėmimai;...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2016  www.vargdieniu.lt