PAL. ARKIV. JURGIO MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

Jei tik tikrai būsime savęs išsižadėję ir Dievui visiškai atsidavę ir pasiaukoję, be abejo, kad surasime būdą ir keblumams pašalinti arba bent pro juos prasilenkti, ir mūs sumanymai bus įvykdyti. 1910 X 24.

Aktualijos

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA buvo įkurta palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 1918 m. Marijampolėje.... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2018    www.vargdieniu.lt