Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Jei tik tikrai viso ko būsi išsižadėjęs ir viską būsi dėl Dievo apleidęs, ką žmonės galės tau padaryti? Dievo tau neatims, dangaus prieš tave neuždarys, į pragarą tavęs nenuvarys, jei pats ten eiti nenorėsi. Net nuo žemės tavęs nenustums.1910 X 24.

Aktualijos

"Flos Carmeli" maldos grupė kviečia į maldos vakarus

"Flos Carmeli" maldos grupė kviečia kartu dalyvauti maldos vakaruose. Skaitysime Šventąjį Raštą Lectio Divina būdu, melsimės Vakarinę Liturginę Valandą, dalinsimės suneštine Agapėle. Maldos vakarai vyks Vilniuje, Šv. Kryžiaus namuose, Šv. Jono...

Skaityti daugiau

Ypatingas laikas

Pastarosios savaitės buvo pažymėtos ypatingu laiku mūsų Vienuolijai. Daugelis atlikome metines rekolekcijas. Tai brangus laikas kiekvienai iš mūsų, kai Dievas mus prakalbina ir kviečia naujai įsipareigoti ir sekti (įžadais, malda,...

Skaityti daugiau

Ses. Ignė Marijošiūtė MVS. Atsiverti Šventajai Dvasiai

Švenčiame Sekmines. Dievo gelmėje Tėvą ir Sūnų siejantis Meilės ryšys yra dovanotas ir mums. Ryšys, įtraukiantis ir mus į Tėvo ir Sūnaus bendrystę, tad neišvengiamai suvienijantis žmones. Tikrai nemenka dovana....

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

Vargdienių seserys: „Mūsų jubiliejus – tai proga dėkoti Dievui už Jo ištikimybę“

Vargdienių seserys: „Mūsų jubiliejus – tai proga dėkoti Dievui už Jo ištikimybę“ 2013-10-31 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys šiemet mini vienuolijos 95-metį. Ją įkūrė palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris matė,...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Marijos Nekaltasis Prasidejimas

matulaitis230

 Pašvęstojo gyvenimo metai

pasvestuju m logo298Visos Teisės Saugomos ©  2010-2013  www.vargdieniu.lt