PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Matau, Viešpatie, kaip Tavo gausios malonės tekėdamos, nelyginant srovės upelis, nuolat valo, nuplauja nuo mano sielos netobulybių dulkes ir nusižengimų purvus. Už tatai ačiū Tau, gailestingasai Dieve. 1913 I 6."

Aktualijos

  • Tarnaujančios dvasios ir kūno vargdieniams

    Tarnaujančios dvasios ir kūno vargdieniams

    „Duokit mums žmonių, sugebančių ir pasiryžusių dirbti socialinėje srityje, nes žmonės daugiau verti nei mūrai, nei pinigai.“ (Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC) Šiais metais Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija mini savo gyvavimo šimtmetį. Jos įkūrėjas... Skaityti daugiau...

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA buvo įkurta palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 1918 m. Marijampolėje.... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2018    www.vargdieniu.lt