PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Dar labiau stenkimės pasekti aną gerąjį Evangelijos Ganytoją, kuris ramiai palikęs besiganančias 99 aveles, eina per girias, klonius ir kalnus ieškoti vienos avelės paklydusios, o suradęs ją, ima ant savo pečių ir neša atgal pas anas gerąsias aveles. 1911 I 17."

Aktualijos

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA  koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus ir programas Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC charizmą, šiose srityse:     ♦ krikščioniško auklėjimo (vaikams, jaunimui,... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2021    www.vargdieniu.lt