Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Mūsų uždavinys turi būti: tobulintis ir tobulinti, tobulintis pačiam ir tobulinti kitus žmones ir darbus. 1910 X 17.

Aktualijos

Siūlo darbą socialiniam darbuotojui

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namai siūlo darbą SOCIALINIAM DARBUOTOJUI pilnu etatu. Darbo pobūdis: Tikslinė grupė – vargstantys Vilniaus miesto žmonės, bedarbiai, benamiai, vidutinio amžiaus žmonės. Individualios konsultacijos socialiniais klausimais; grupiniai užsiėmimai; savanorių,...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt