Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Mano obalsis tebūna: Visame ieškoti Dievo, visą ką dėl didesnės Dievo garbės daryti, į visa Dievo dvasią įnešti ir viską ja perimti. 1910 X 14.

Aktualijos

Vasaros metu keičiasi Šv. Kryžiaus namų grupių susitikimo laikas!

Nuo 2015 m. birželio 10 d. keitėsi Šv. Kryžiaus namų patalpose besirenkančių grupių laikas. Detalesnę informaciją rasite čia.

Skaityti daugiau

Kviečiame studentes gyventi merginų bendruomenėje

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai (Žeimenos g. 6, Kaunas) K V I E Č I A studentes gyventi merginų bendruomenėje ir kartu patirti nepakartojamą bendrystės ir...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

Ar galima tikėtis, kad Pal. Jurgis Matulaitis bus kanonizuotas – paskelbtas šventuoju?

Straipsnis publikuotas 2007 m. biželio 27 d. bernardinai.lt 2007 m. sausio 27 d. minėjome 80-ies metų sukaktį nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio, bene vienintelio, išskyrus šv. Kazimierą, lietuvio šventojo mirties <...>. <...> Įvairiomis...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Marijos Nekaltasis Prasidejimas

matulaitis230

 Pašvęstojo gyvenimo metai

pasvestuju m logo298Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt