Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Būkime gudrūs, kuklūs ir protingi, darykime kas galima, bet būkime ir drąsūs ir drąsiai eikime prie savo tikslo, tvirtai tikėdami, kad Dievo apvaizdos ranka mus veda ir neša. 1910 X 24.

Aktualijos

Kviečiame jungtis į maldų už ligonius devyndienį

Mieli palaimintojo Jurgio Matulaičio bičiuliai! Pasitikdami palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dieną (balandžio 13), kviečiame pasidalinti širdžių gerumu ir 2015 m. balandžio 4 - 12 d. jungtis į maldų už ligonius devyndienį. Su pasitikėjimu paveskite vieni...

Skaityti daugiau

Ar galima tikėtis, kad Pal. Jurgis Matulaitis bus kanonizuotas – paskelbtas šventuoju?

Straipsnis publikuotas 2007 m. biželio 27 d. bernardinai.lt 2007 m. sausio 27 d. minėjome 80-ies metų sukaktį nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio, bene vienintelio, išskyrus šv. Kazimierą, lietuvio šventojo mirties <...>. <...> Įvairiomis...

Skaityti daugiau

"Flos Carmeli" maldos grupė kviečia į maldos vakarus

"Flos Carmeli" maldos grupė kviečia kartu dalyvauti maldos vakaruose. Skaitysime Šventąjį Raštą Lectio Divina būdu, melsimės Vakarinę Liturginę Valandą, dalinsimės suneštine Agapėle. Maldos vakarai vyks Vilniuje, Šv. Kryžiaus namuose, Šv. Jono...

Skaityti daugiau

Ses. Ignė Marijošiūtė MVS. Atsiverti Šventajai Dvasiai

Švenčiame Sekmines. Dievo gelmėje Tėvą ir Sūnų siejantis Meilės ryšys yra dovanotas ir mums. Ryšys, įtraukiantis ir mus į Tėvo ir Sūnaus bendrystę, tad neišvengiamai suvienijantis žmones. Tikrai nemenka dovana....

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Marijos Nekaltasis Prasidejimas

matulaitis230

 Pašvęstojo gyvenimo metai

pasvestuju m logo298Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt