Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Ar ne ramesnis esi žmogus, ar ne drąsiau žiūri į ateitį, kai visiškai su gyvu tikėjimu esi Dievo apvaizdai atsidavęs. 1910 X 24.

Aktualijos

Pal. J. Matulaičio draugijos V suvažiavimas

2016 m. sausio 27-osios rytą į savo suvažiavimą Marijampolės dramos teatre rinkosi palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai iš 22 skyrių. Juos sukvietė tradicininis Palaimintojo mirties ir gimimo Dangui paminėjimas. Po...

Skaityti daugiau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje

2016 m. sausio 27 d. į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo baziliką rinkosi dvasininkai ir tikintieji paminėti palaimintojo Jurgio Matulaičio 89-ąsias gimimo dangui metines. Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, homilija dalijosi vyskupas...

Skaityti daugiau

Siūlo darbą socialiniam darbuotojui

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namai siūlo darbą SOCIALINIAM DARBUOTOJUI pilnu etatu. Darbo pobūdis: Tikslinė grupė – vargstantys Vilniaus miesto žmonės, bedarbiai, benamiai, vidutinio amžiaus žmonės. Individualios konsultacijos socialiniais klausimais; grupiniai užsiėmimai; savanorių,...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt