PAL. ARKIV. JURGIO MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

Viešpatie, suteik man tą malonę taip visus ryšius mane prie žemės rišančius sutraukyti, taip nuo visų šios žemės niekniekių atsisakyti, taip nuo visokių žemiškų norų, geismų, siekimų, užsimanymų pasiliuosuoti, kad drąsiai galėčiau tarti: nieko daugiau nesibijau ant žemės, kaip tik Tavęs, mano Viešpatie, Dieve mano ir Sutvertojau. 1910 X 24.

Paieška tinklapyje

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Aktualijos

 • Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas

  Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas

  Neseniai pasirodė ilgai laukta knyga – Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC ir vyskupo Pranciškaus Būčio MIC susirašinėjimas. Knygos sudarytojas yra dr. Paulius Subačius. Skaitytojų dėmesiui – sudarytojo parengta anotacija bei keletas dviejų didžių bičiulių marijonų korespondencijos... Skaityti daugiau...

 • Kviečiame melstis

  Kviečiame melstis

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus patiriantiems... Skaityti daugiau...

 • IMMACULATA FONDAS

  IMMACULATA FONDAS

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje.... Skaityti daugiau...

Lankytojai

Paieška

Visos Teisės Saugomos ©2010-2017    www.vargdieniu.lt