PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Rūpinkimės ne paviršutiniais ženklais pasižymėti ir išsiskirti, o tik dvasia, gyvenimo šventumu, tikrai katalikišku grynu mokslu, darbuose sumanumu, priedermių sąžiningu pildymu, Dievo ir artimo meile, darbštumu, tvirtu tikėjimu, uolumu. 1911 I 25."

Aktualijos

  • Savipagalbos grupės

    Savipagalbos grupės

     ŠV. KRYŽIAUS NAMUOSE RENKASI ŠIOS SAVIPAGALBOS GRUPĖS: ATNAUJINTA 2020 M. SPALIO 3 D. GRUPĖ DIENA IR LAIKAS AVILYS - tarpusavio paramos grupė tiems, kurie išgyveno su psichoaktyvių medžiagų vartojimu susijusias... Skaityti daugiau...

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA  koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus ir programas Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC charizmą, šiose srityse:     ♦ krikščioniško auklėjimo (vaikams, jaunimui,... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2020    www.vargdieniu.lt