PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Reikia sutraukyti ir sudaužyti tuos pančius, kurie mus laiko prirakinę prie šio pasaulio daiktų ir daiktelių, ir visokių menkniekėlių, suvaržę tuščios garbės geismų ryšiais, reikia numesti šalin nuo savo pečių tą sunkią naštą, kurią ant mūsų yra užkrovęs bereikalingas atsižvelgimas į tuščią žmonių nuomonę, o kuri taip dažnai mus kaip sloga slogina, reikia numėtyti drąsiai nuo mūsų kelio tuos visus gramozdus, paniekinti tas visas baidykles, kurias mums kryžiaus, kentėjimų, vargų ir bėdų, persekiojimų, nepavykimų ir t.t. baimė mėgsta prieš akis statyti. 1910 XI 17."

Aktualijos

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJOS Šiaurės Amerikos namai koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus ir programas Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio charizmą, šiose srityse:     ♦ krikščioniško auklėjimo... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2022    www.vargdieniu.lt