PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Iš amžinumos aukštybių į šį pasaulį žvelgdamas, išmoksti kaip pridera įvertinti kiekvieną šios žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoje pastatyti, išmoksti daiktais kaipo įrankiais naudotis dėl didesnės Dievo garbės. 1910 XI 17."

Aktualijos

 • Vargdienių seserų vienuolijai - 100!

  Vargdienių seserų vienuolijai - 100!

  PADĖKA Mieli ir brangūs mūsų bičiuliai, artimieji, pagalbininkai ir visi, kurie esate kartu su mumis, esame Jums labai dėkingos, kad galėjome kartu melstis, dėkoti ir švęsti mūsų Vienuolijos 100 metų jubiliejų. Jūsų buvimas – mums didelė dovana ir ženklas, kad Dievas mūsų nepalieka vienų. Džiaugiamės... Skaityti daugiau...

 • Tarnaujančios dvasios ir kūno vargdieniams

  Tarnaujančios dvasios ir kūno vargdieniams

  „Duokit mums žmonių, sugebančių ir pasiryžusių dirbti socialinėje srityje, nes žmonės daugiau verti nei mūrai, nei pinigai.“ (Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC) Šiais metais Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija mini savo gyvavimo šimtmetį. Jos įkūrėjas... Skaityti daugiau...

 • IMMACULATA FONDAS

  IMMACULATA FONDAS

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA buvo įkurta palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 1918 m. Marijampolėje.... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2020    www.vargdieniu.lt