PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Jei tik tikrai būsime savęs išsižadėję ir Dievui visiškai atsidavę ir pasiaukoję, be abejo, kad surasime būdą ir keblumams pašalinti arba bent pro juos prasilenkti, ir mūs sumanymai bus įvykdyti. 1910 X 24."

Aktualijos

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJOS Šiaurės Amerikos namai koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus ir programas Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio charizmą, šiose srityse:     ♦ krikščioniško auklėjimo... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2022    www.vargdieniu.lt