PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Pažiūrėkime, ar velnias nedaro mūsų sielai įtakos? Ar neįdiegė jis mums kartais to įsitikinimo, kad mūsų prigimtis yra taip silpna ir taip palinkusi į blogą, kad Dievas jokiu būdu negali pykti už tokias mažas mūsų nuodėmes? IN p.326."

Aktualijos

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA  koordinuoja IMMACULATA FONDĄ, kuris remia projektus ir programas Lietuvoje pagal Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC charizmą, šiose srityse:     ♦ krikščioniško auklėjimo (vaikams, jaunimui,... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2021    www.vargdieniu.lt