top of page

Acerca de

Ignė Marijošiūtė MVS

Nebijok nei paklydimų, nei vingiavimų

Liturginė Kristaus Paaukojimo šventė sutampa su Pašvęstojo gyvenimo diena, kurios metu visa Bažnyčia dėkoja už Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną. Kaip žinia, būtent šie žmonės puoselėja vertybes, tampančias ir visos visuomenės gyvenimo pamatu.

Manau, neretai nustembame prisiminę: oi, kiek metų praskriejo nuo to ar ano įvykio, nuo santuokos pradžios ar nuo mylimo asmens mirties; nejaugi pats jauniausias giminėj ir tas baigia universitetą! O aš nustembu pagalvojus: nejaugi jau daugiau kaip 40 metų esu vienuolyne?!

Laikas. Jo daug... Ištikimybė – kas tai? Vis iš naujo skaitai ir mąstai panašias mintis, vykdai prisiimtas pareigas, atlieki kasdienybės uždavinius, leidi laiko tėkmei nešti savo iššūkius, palaimą, nuosmukius ir pakilimus. Metų metus. Oi, kiek būta tokių akimirkų, dėl kurių, regis, imk ir bėk. Bet kaskart tarsi vis iš naujo išgirsti: „Nebijok – tu radai malonę.“

Taip... Nebijok, nebijok nei paklydimų, nei vingiavimų, nei sausrų, nei aukštumų. Ištikimybė yra Viešpaties, Jis nepaleidžia, niekada neatima malonės. Taip... Tas viduje esantis stulpas, toji atrama, tas pašaukimas, kuris suteikia nenumalšinamą užtikrinimą, kad esi ten, kur Viešpats yra numatęs tavo laimę ir tikslą, ir reikšmę, ir džiaugsmą ir drauge nuskaistinimą. Yra Vienas, laikaisi to Vieno ir vis iš naujo apsisprendi Jo laikytis.

Nesuskaičiuojamą daugybę kartų, kai jautiesi pasiekęs dugną arba grumiesi su apnykusia viltimi, vėl apėmusiu nusivylimu, nustebina subtilus Viešpaties veikimas tave pakelti, sugrąžinti ant nutiestų gyvenimo bėgių. Jis yra, Jis yra tasai, kuris pašaukė ir laimina atnaujintus troškimus, siekimus, ryžtą, ir taip metų metus. Ištikimybė, nes Jis pats yra toji trauka ir jėga, kuri palaiko. Tai Jo ištikimybė.

Vingiavimų? Jų netrūksta, bet renkiesi vis iš naujo. Atnaujintas apsisprendimas. Taip – gyventi, kol duota gyventi. Tiesiog – Kuris kurio nepaleidžia! Turbūt tai ir vadinasi ištikimybė.

Straipsnis publikuotas žurnale „Artuma“ Nr. 1, 2009 m. sausis

bottom of page