top of page

Acerca de

wwwfoto65_edited copy.jpg

Novenos
į Pal. Jurgį Matulaitį

Devýndienis, novenà (lot. novem – devyni) – maldavimai, kalbant tas pačias maldas devynias dienas iš eilės arba devynias savaites ar devynis mėnesius tą pačią dieną. Devyndienis atliekamas pasirinkta intencija. Dera, kad devyndienio maldą lydėtų Susitaikinimo sakramentas ir Šv. Komunija.

bottom of page