2014 01 25–01 27 Marijampolėje seserų sodyboje vyko JAUNIMO SUSITIKIMAS. Per savanorystės patirtį kvietėme jaunimą auginti savęs dovanojimą Dievui ir žmonėms bei klausti, kokiu būdu Jėzus juos kviečia JĮ sekti ir liudyti JO meilę – per šeimą, kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą?

Susitikimas prasidėjo šeštadienį vakare. Visi kartu dalyvavome Šv. Mišiose Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Po vakarienės ir trumpo mūsų vienuolijos vyriausios vadovės ses. Viktorijos įvado kvietėme jaunimą sustoti ir žvelgti į Jėzų Švč. Sakramento Adoracijoje.

Daugelis jaunų žmonių trokšta būti laimingi, turi savo svajonių ir gyvena nerimu dėl savo ateities ir pašaukimo. Popiežius Pranciškus neseniai paskelbė žinią, skirtą 51-ajai pasaulinei maldų už pašaukimus dienai. Savo žinioje jis ragino įsiklausyti į Jėzų: „kreipiuosi į tuos, kurie yra pasirengę gerai įsiklausyti į Kristaus balsą, kuris skamba Bažnyčioje, kad suprastų, koks yra jų pašaukimas. Kviečiu jus klausyti Jėzaus ir Juo sekti, leistis, kad jus iš vidaus perkeistų Jo žodžiai, kurie „yra dvasia ir gyvenimas“ (Jn 6,62). Marija, Jėzaus ir mūsų Motina, ir mums pakartoja: „Darykite, ką tik jis jums lieps!“ (Jn 2,5)”. Trokšdamos su jaunimu ieškoti Jėzaus, kartu su jais skaitėme šią Šventojo Tėvo žinią, ieškodami atsakymų į jiems kylančius klausimus.

Sekmadienį pradėjome  susitikimu su JUO maldoje ir Eucharistijos šventime. Vėliau turėjome savanorišką tarnystę ir padėjome ruoštis Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gimimo dangui – mirties minėjimui ir jo vardu pavadintos draugijos narių septintajam suvažiavimui. Vakare dar kartą visi kartu sustojome tylai ir maldai, adoruodami Jėzų Švč. Sakramente.

Pirmadienis buvo skirtas tarnystei Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narių suvažiavime. Jaunimo dalyvavimas ir jų tarnystė šiame renginyje suteikė džiaugsmo dalyviams ir organizatoriams.

Seserys nuoširdžiai džiaugiasi jaunimu, dėkoja jiems už dalyvavimą savaitgalyje ir nuostabią tarnystę, padedant ruoštis renginiui ir priimant Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos narius.

Nuotraukos iš susitikimo - Galerijoje

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt