2015 m. spalio 17 d. Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai Kaune šventė namų pašventinimo dvidešimtmetį. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Kartu su arkivyskupu šv. Mišias aukojo Kauno Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis, sielovados pagalbininkas kun. Kęstutis Genys, Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos klebonas kun. Andrius Alminas; patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, giedojo parapijos choras, vadovaujamas Dovilės Petraškienės.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi namų žemutinėje salėje. Į šventę susirinko šių namų sesės, parapijiečiai, parapijoje veikiančių grupelių nariai, namų geradariai, statytojai, bendradarbiai ir bičiuliai. Vienuolijos vyriausia vadovė ses. Viktorija Plečkaitytė pasveikino visus susirinkusius ir vedė minėjimą. Buvusi vienuolijos ilgametė vyriausia vadovė, šių namų puoselėtoja ses. Albina Pajarskaitė pasidalino vienuolijos ir namų istorija. Parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis sveikindamas visus dėkojo seserims už bendradarbiavimą. Parapijoje veikiančių grupelių nariai dalinosi, kaip jie atėjo į šiuos namus ir kaip dabar yra su jais susiję, pristatė savo grupeles. Namų vyresnioji ses. Vincenta Slavėnaitė papasakojo, ką dabar seserys veikia namuose. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ taip pat tarė keletą žodžių visiems susirinkusiems ir sesėms. Šventės metu savo giesmėmis džiugino parapijos jaunimo ir suaugusiųjų chorai.

Šventės akimirkos - ČIA.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt