Liepos 12 d. yra būtent toji diena, kai lygiai prieš 30 metų, 1987 m. liepos 12 d. Marijampolėje vyko svarbiausias įvykis to meto Lietuvoje. Tiesa, neskelbtas ir neviešintas žiniasklaidos (dėk akivaizdžių priežasčių), tačiau sutraukęs apie 40, o gal ir 50 tūkstančių tikinčiųjų.

Beatifikacijos 30-metį iškilmingai švęsime savaitgalį, pradėję vigilija šeštadienio vakarą, ir džiaugsmingai melsdamiesi centrinėse atlaidų šv. Mišiose sekmadienį. Tačiau jau šiandien neįmanoma apie tai negalvoti, neprisiminti ir nedėkoti Dievui. Ypač esant čia, Marijampolėje, pal. Jurgio artumoje. Audiencijoje Lietuviams piligrimams beatifikacijos išvakarėse šv. Jonas Paulius II pal. Jurgį, be kita ko pavadino ir kelrodžiu Lietuvos jaunimui. Tad tikrai deramai ši diena šių metų atlaiduose skirta tiems, kurie ugdo ir formuoja jaunąją kartą – švietimo ir žiniasklaidos darbuotojams.

Dienos programa prasidėjo 11.00 val. katecheze bazilikoje, kurioje Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, teologijos ir bažnytinės teisės licenciatas kun. Simas Maksvytis, vėliau šv. Mišių metu dalijęsis ir pamokslu, Šv. Mišių dalyviams padėjo atrasti ir apmąstyti pal. Jurgio 1925 m. rašyto ganytojiškojo laiško apie krikščionišką ugdymą įžvalgų aktualumą šiandien. 11.30 Rožinio maldos slėpinius apmąstant pagal pal. Jurgio raštų ištraukas, susirinkusieji bazilikoje ir Marijos Radijo klausytojai sudėjo Viešpačiui savas intencijas, bet ypatingai meldėsi už tuos, kurie žodžiu ir pavyzdžiu kalbina jaunas širdis, taip kurdami tautos ir Bažnyčios ateitį.

12.00 val. prasidėjo šv. Mišios, kurioms vadovavo J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Drauge su Ganytoju meldėsi gausus būrys kunigų iš Šakių dekanato, giedojo Griškabūdžio parapijos choras. Pal, Jurgio užtarimui savo atsakingas ir nelengvas užduotis pavesti susirinko nemažas būrys pedagogų iš Šv. Mato gimnazijos, Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos, Marijampolės Marijonų gimnazijos, gausus būrys tikybos mokytojų. Jie ne tik dalyvavo šv. Mišiose, bet savo ir savo mokinių intencijomis meldėsi 13.40 val. vykusioje Pasivedimo pal. Jurgiui Maldoje. Kaip visuomet, džiaugsmingai ir aktyviai pamaldose dalyvavo ir pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai. Dalis piligrimų, kaip ir kasdien, susitikimą su pal. Jurgiu baigė laukų tyloje, kur pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime esančioje koplyčioje meldėsi Gailestingumo vainikėlį 15.00 val.

Šios dienos naujiena: Marijampolę pasiekė ką tik „Artumos“ redakcijos išleista knygelė „Palaimintasis Jurgi, melskis už mus“. Tai – liudijimų apie patirtas per pal. Jurgio užtarimą malones rinkinys. Tepaskatina šis mažas leidinukas daugelį piligrimų su tikru nuoširdumu ir visišku pasitikėjimu pavesti savo reikalus pal. Jurgiui. Tik melsdamiesi ir tikėdami sulauksime stebuklo per mūsų palaimintųjų užtarimą – o tuomet ir kanonizacijos – paskelbimo šventuoju. Na, o melstis padės taip pat naujai pasirodęs lankstinukas su devyndienio maldomis.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt