„Dievo visa širdimi ieškodami [...] tuo pačiu geriausiai patarnausime ir žmonijai, ir visuomenei“, - anuomet dienoraštyje rašė pal. Jurgis Matulaitis. Atsiliepiant į šį Pal. Jurgio priminimą ir kvietimą, kasmet atlaiduose viena diena skiriama maldai už besidarbuojančius įvairiose tarnybose, budinčiose dėl visuomenės gėrio, o į maldą jungtis kviečiami ir patys šiose tarnybose dirbantys.

Šiandieną, antradienį, pamaldose dalyvavo Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybė bei nemaža šių ir kitų tarnybų darbuotojų. Pagrindinėms šv. Mišioms 12.00 val. vadovavo J. E. vysk. Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos ordinaras. Drauge meldėsi vysk. emeritas Juozas Žemaitis ir gausus kunigų būrys iš Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto ir Prienų dekanatų bei iš kitų Lietuvos vietų.

Homiliją dalijosi kun. Algirdas Toliatas, vyriausiasis Policijos kapelionas, ypač pabrėžęs pal. Jurgio šūkį: Nugalėk blogį gerumu. 11.00 val., ruošiantis šv. Mišioms, katechezę sakęs kun. Remigijus Gaidys, Šilavoto ir Plutiškių parapijų klebonas, Policijos kapelionas, remdamasis pal. Jurgio konferencijos „Apie sakramentinę išpažintį“ mintimis, kvietė susimąstyti apie Susitaikinimo sakramento svarbą.

Piligrimai, tarp kurių nemaža pal. Jurgio Matulaičio draugijos narių, šiandien gausiai atvyko iš Aleksoto ir Prienų dekanatų ir aktyviai dalyvavo liturgijoje: skaitė skaitinius, nešė atnašas, o giedojimui vadovavo Aleksoto šv. Kazimiero parapijos choras.

Pradėję atlaidų išvakarių ruoša šeštadienio popietę, piligrimus sutinka ir jiems patarnauja būrys jaunimo – savanorių, o būrys parapijos moterų rūpinasi agapės parengimu. Juos visus, dosniai dovanojančius savo laiką, maldoje ypatingai prisiminėme jau vakar, socialinių darbuotojų ir savanorių dieną, bet nepamiršome ir šiandien, nes ir jie, savu būdu, nuoširdžiai tarnauja visų gėriui.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt