2016 m. sausio 27 d. į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo baziliką rinkosi dvasininkai ir tikintieji paminėti palaimintojo Jurgio Matulaičio 89-ąsias gimimo dangui metines.

Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, homilija dalijosi vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šventųjų Mišių auką kartu šventė vyskupai: Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta SJ, Jonas Ivanauskas, Jonas Kauneckas, Juozas Matulaitis ir Juozas Žemaitis MIC. Aplink altorių šia proga susibūrė per keturiasdešimt kunigų, asistai vadovavo Kauno Kunigų Seminarijos auklėtiniai, maldai bazilikoje susitelkė gausus būrys tikinčiųjų.

Homilijoje vyskupas Kęstutis Kėvalas liudijo, kad dienos evangelija skelbia tris žinias. Pirmoji, kad krikščioniškas gyvenimas yra misija ir kiekvienas per krikštą esame tapę misionieriais bei turime jais būti savo gyvenimiškoje aplinkoje. Antroji žinia, kad mes kiekvienas esame Dievo bendradarbiai, turime prisidėti kurdami geresnę pasaulio versiją, būti ramybės misionieriais. Trečioji, išstovėti sunkumuose, kaip Jėzus tai padarė, kaip tai darė šventieji, ką turime atlikti ir mes.

Pamokslininkas pabrėžė, kad girdėtą evangeliją ir šiuos tris dalykus raidiškai įvykdė ir palaimintasis Jurgis Matulaitis savo laiku. Jis buvo misionierius, Dievo bendradarbis, išstovėjo savo sunkumuose (dėl sveikatos problemų ir išorinio spaudimo) ir vis dėlto atsilaikė bei liko ištikimas Viešpačiui ir Jo misijai.

Labiausiai vyskupas Kęstutis Kėvalas akcentavo Socialinio Bažnyčios mokymo svarbą palaimintojo gyvenime ir veikime. Jis atkreipė dėmesį koks Socialinis Bažnyčios mokymas svarbus buvo tuo metu ir tuo pačiu šiandienos gyvenime.

Šventųjų Mišių auką vainikavo stabtelėjimas palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, prašant jo užtarimo, globos, pagalbos, taip pat Viešpaties prašant kad Jurgis Matulaitis būtų iškeltas ir į šventųjų garbę.

Kun. Linas Baltrušaitis

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt